PRESTO KIDS - SZKOŁA DLA ŚWIADOMYCH RODZICÓW!

Mamo, tato, po co tak naprawdę zapisujesz swoje dziecko na dodatkowy język angielski?

Podczas zajęć w szkole podstawowej, przy tradycyjnej liczebności klas na poziomie ok. 20 osób, aspekty, które dziecko opanuje najlepiej, to pisanie i czytanie. Przy metodach tradycyjnych jakie stosowane są w szkołach (ćwiczenia pisemne, spisywanie z tablicy, pisemne prace domowe) tego najłatwiej się nauczyć. Zdecydowanie trudniej nauczyć dzieci mówić, jeśli mówienie to tylko 1 z 4 wymaganych aspektów nauki języka (niewiele ponad 10 minut). Gdyby w tym czasie nauczyciel chciał porozmawiać z każdym z 20 swoich uczniów, dałoby mu to około pół minuty dla jednego dziecka…

Po co w takim razie rodzice zapisują swoje dziecko na zajęcia dodatkowe? Aby uzupełnić to, czego na zajęciach w szkole nie ma! Aby dziecko nauczyło się mówić po angielsku!

PRESTO KIDS – UCZYMY PŁYNNEGO MÓWIENIA PO ANGIELSKU

Nie uczymy o języku, uczymy się nim posługiwać.

Aby nauczyć się mówić, trzeba cały czas... mówić - i to właśnie robią dzieci na naszych zajęciach. Lektor posługuje się tylko językiem angielskim, mówi do dzieci w naturalnym tempie i oczekuje automatycznych odpowiedzi, tj. bez zastanowienia i bez tłumaczenia z języka polskiego. Nasza lekcja to ciągły, kontrolowany dialog między lektorem a dziećmi. Uczniowie wypowiadają się pełnymi zdaniami i choć na początku sprawia im to trudność, bo zazwyczaj do tej pory nikt inny od nich tego nie wymagał, to bardzo szybko wchodzą w taki właśnie rytm wypowiedzi i nabierają nawyku automatycznego budowania pełnych zdań oraz rozumieją to, co się do nich mówi. A im lepiej sobie radzą, tym bardziej motywuje je to do lepszej pracy.

W Presto przez 45 minut lekcji dzieci stale MÓWIĄ!

Metoda bezpośrednia to intensywna, uczciwa praca nad językiem! Koncentracja dziecka jest maksymalnie wykorzystana. Tę ciężką pracę wykonują z dziećmi nasi lektorzy, a nie rodzice w domu. To my nauczymy dzieci mówić po angielsku. Tradycyjne prace domowe należą u nas do rzadkości, pojedyncze ćwiczenia, jakie mogą być zadane, są dobrowolne i mają raczej dać dziecku możliwość dodatkowego kontaktu z językiem poza lekcjami, jeśli tego chce.